20 mai, 2020 Aviz pierdere act notarial

Antoniuc Tatiana

Cet. Antoniuc Tatiana, domiciliat în Republica Moldova, raionul Floreşti, s. Iliciovca, număr de identificare 2005038079628, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatului de moştenitor nr. 1961 din 23.03.2005, autentificat de notarul Ion Conoval.