13 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Anton Angela

Cet.Anton Angela, domiciliată în R.Moldova, raionul Edineţ, s.Hancăuți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.1711 din 11.02.2017, înocmit de notarul Nimerenco Silvia.