9 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

ANTON ADRIAN

NOTAR GHEDREUŢAN DINA
Sediul: MD-5202, Republica Moldova, or.Drochia, str.31 August 16/1, tel.: (0252) 2-65-66

Nr. 452/52 din 07.06.2024

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Zubencu Ala, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial – Certificatul de moştenitor nr. 1-1042 din 14.11.2023, eliberate de notarul Ghedreuţan Dina pe numele lui ANTON ADRIAN.