17 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Antoci Andrei

Cet. Antoci Andrei, domiciliat  în r-l Florești, s. Putinești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare  nr.303 din 23.03.2021, întocmit de notarul Goinic Cristina.