22 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Anghelenici Alexandru

Cet. Anghilinici Alexandru, cetățean al Republicii Moldova, domiciliat în municipiul Chișinău, comuna Trușeni, strada V. Precup nr. 42, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de donație nr. 9729 din 26.12.2012 /douăzeci și șase decembrie două mii doisprezece/, autentificat de notarul Bulgac Svetlana.