8 noiembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

ANDRONACHI TUDOR

Cet. ANDRONACHI TUDOR, cetățean al Republicii Moldova, născut la 02.10.1952, domiciliat în Republica Moldova, mun. Chișinău, str-la Primar Gherman Pântea, nr. 43, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de Vânzare-Cumpărare nr. 1341 din 13.02.2018, autentificat de Notarul Butnaru Rodion.