5 martie, 2020 Aviz pierdere act notarial

ANDRONACHI RAISA

Cet. ANDRONACHI RAISA, domiciliat/ă în mun. Orhei, str. Vasile Lupu 157, ap.10,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vânzare-cumpărare, transmitere primire a locuinţei în proprietate privată nr.  3-1176 din 16.04.1997, autentificat la biroul notarial de stat Orhei.