22 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Andronache Ștefan

Cet. Andronache Ștefan, născut la data de 08.07.1960, numărul de identificare 0971701899821, domiciliat în Republica Moldova. Mun. Chișinău, str. Buiucani nr. 16, (moștenitorul lui Andronachi Maria, decedată la data de 17.03.2024) aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractul de donație nr. 1-125 din data de 30.10.2020 autentificat de notarul Teleucă Aliona, cu sediul în mun. Chișinău.