4 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Andronache Marin

Cet.Andronache Marin, domiciliat or.Făleşti, str. Toma Ciorba, nr.xx, ap.xx, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  contractului de vînzare/cumpărare, cu nr. 436 din 10.01.2018, autentificat la biroul notarului Şoldan Iurie din or.Făleşti.