17 noiembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Andonii Aurelia

Cet. Paunescu Serghei, domiciliat(ă) în  sat. Tătărăuca Veche rn. Soroca,  Republica Moldova,  în baza procurii nr. 2-3120 din 05.08.2022, autentificat de notarul Șumcova Valentina, cu sediul în mun. Chișinău, Republica Moldova,  acţionează în numele  cet. Andonii Aurelia, domiciliat(ă) în sat. Tătărăuca Veche rn. Soroca, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal  nr. 4499 din 05.10.2006, întocmit de notarul Ticu Boldescu.