28 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Andon Ala

Cet.Andon Ala, domiciliată în R.Moldova, mun. Chişinău, str.Ismail, nr.16, ap.1, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vînzare-cumpărare al bunului imobil nr.31 din 29.01.2018, întocmit de notarul Maslova Galina.