10 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Alodis – Trade SRL

Cet. PERMINOV SERGIU, cetățean al Republicii Moldova, cod personal 0971906012913, administrator al Societății cu Răspundere Limitată ”ALODIS-TRADE” (înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la 20.08.2013, IDNO 1013600026779, cu sediul pe adresa: mun. Chișinău, str. Transnistria, nr. 6/E), aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Acordul adițional nr.1 la contractul de ipotecă nr.FW90.1095 (G) din 14.09.2021, autentificat cu nr.1-46 la 13.01.2023, de notarul Secrieru Iana, cu sediul în mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, nr.29, of.10.