5 octombrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Alexeoglo Constantin

Alexeoglo Constantin, cu domiciliul în or.Vulcănești, RM aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract nr.710 din 06.02.2008, eliberat de notarului or.Vulcănești, RM Cristeva Elena.