14 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Alexeev Alexandru

Cet. Alexeev Alexandru, domiciliat în r-ul Dubăsari, sat. Molovata Nouă, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor testamentar  nr. 1849 din 06.03.2020, eliberat de notarul Lăpușneanu Tamara.