7 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Alexeenco Tatiana

Cet.Alexeenco Tatiana, domiciliată în R.Moldova, mun.Chişinău, str.Alba Iulia, nr.xxxx, ap.xxx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Testamentul nr.557 din 20.02.2009 (întocmit de Holodnicov Fiodor), autentificat de către notarul Filimon Vera.