19 mai, 2020 Aviz pierdere act notarial

Alexa Gheorghe

Cet. Alexa Gheorghe, domiciliat or.Chișinău, str.Suceava, nr.120, ap.510, Republica Moldova, aduce la cunoștință pirederea acutului notarial:Certificatul de moștenitor testamentar nr.3887 din 14.11.2002, eliberat de notarul Tudor ANTONI.