19 mai, 2020 Aviz pierdere act notarial

Alexa Gheorghe

Cet. Alexa Gheorghe, domiciliat or.Chișinău, str.Suceava, nr.120, ap.510, Republica Moldova, aduce la cunoștință pirederea acutului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare a terenului agricol nr.3844 din 12.11.2002, autentificat de Notarul Tudor ANTONI.