22 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Ailoi Valentina

Cet. Ailoi Valentina, domiciliată pe adresa: satul Moara Domnească, r-nul Glodeni,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal cu nr3913 eliberat de notarul de stat Dumanschi Valentina, cu sediul în or. Glodeni la data de 26.09.2005.