11 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Agrici Elena

Cet. Agrici Elena, cetăţenia Republicii Moldova, născuăt la 02.08.1987, IDNP 200104433XXX, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare- cumpărare nr. 3883 din 12.07.2016, autentificat de notarul Romanescu Mihail.