23 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

AGHENI VICTOR

Expediat cu nr. 195
La data de 22.03.2024

Subsemnatul LEONID TATIAN, la cererea cet. AGHENI VICTOR, solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Avizului privind pierderea originalului actului notarial cu următorul conţinut:

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. AGHENI VICTOR, domiciliat în satul Năvîrneţ, raionul Făleşti, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actelor notariale:
– Contractul de vînzare-cumpărare nr. 7574, autentificat de notarul Leonid Tatian la 23.06.2011
– Contractul de vînzare-cumpărare nr. 6927, autentificat de notarul Leonid Tatian la 08.06.2011

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitantul AGHENI VICTOR, la data de 21.03.2024 conform contului spre plată nr. 603902225

Notarul Leonid Tatian