8 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Aga Elena

Aga Elena, domiciliată în mun.Chișinău, str.Sitarului, 27/5, aduce la cunoștință pierderea originalului certificatului de moștenitor legal, eliebrat de notarul Florea Adelina, or.Chișinău, la data de 07.11.2018cu nr.8261.