19 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Afteni Victor

AVIZ PIERDEREA ORIGINALULUI ACTULUI NOTARIAL

cet. AFTENI VICTOR, cetățean al RM, IDNP 0971410447744, legitimat cu buletin de identitate nr. A44107067, eliberat de of.44 la data de 23.10.2009, domiciliat în mun. Chișinău, șos. Hâncești nr.55/5, ap.4, R.Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de donație cu nr. 3102, autentificat de notarul, Diaconu Galina, la data de 05.07.2004.
Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 19.03.2024 conform Ordinului de încasare a numerarului Nr.95037.