29 ianuarie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Afanas Marina

Cet. Afanas Marina, domiciliată în mun. Chișinău, bd. Dacia, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare a imobilului nr.823  din 09.03.2004, întocmit de notarul Glușcenco Ghenadie.