9 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

ADAM NICOLAE

ADAM NICOLAE, cetățean al Republicii Moldova, născut la 01.12.1955, domiciliul înregistrat în Republica Moldova, raionul Nisporeni, orașul Nisporeni, strada Dacia, nr. 43, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:
Contract de vânzare-cumpărare nr. 950, din 08.02.2011, autentificat de Notarul Butnaru Rodion.