10 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Ababii Cornel

Cet. Ababii Cornel, cetăţean al Republicii Moldova, domiciliată în Republica Moldova, mun. Orhei, str. Scrisului Latin nr. 6, ap. 9, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-30 autentificat la data de 07.08.2020, autentificat de către notarul Veveriţă Cristina