27 martie, 2024 Mostenire

Zlatovcen Dmitri

Informație
privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL Moraru Natalia, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. București 90, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului d-l Zlatovcen Dmitri, care a urmat la data de 13 mai 2023, sexul masculin, născut la data de 25 august 1961, starea civilă necăsătorit, cetăţean a Republicii Moldova, numărul de identificare 0970404196134, certificat de deces DC-IV 2056079 act de deces număr 2187 emis la 17 mai 2023 de Serviciul stare civilă Centru mun.Chişinău.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 27 mai 2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.