10 iulie, 2024 Mostenire

ZAVATIN NICOLAE

Subsemnata Tamara Chigaian solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Informaţiei despre deschiderea procedurii succesorale cu următorul conţinut: 

Informaţie

privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL Tamara Chigaian, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, or. Criuleni, str. 31 August 1989, nr. 120, of.3, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. ZAVATIN NICOLAE, născut(ă) la 21.05.1955, IDNP 2001021031505, decedat(ă) la 25.09.2023.

Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 19.03.2024.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea.

Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.

Plata pentru publicare va fi achitată prin intermediul notarului Tamara Chigaian, în sumă de 250 (două sute cincizeci) lei, până la expirarea lunii curente.

Notarul Tamara Chigaian