28 mai, 2024 Noutăți

În perioada 24-25 mai 2024, în jud. Tulcea, România, s-a desfășurat un eveniment important pentru comunitatea notarială din Republica Moldova și din România.

Ca rezultat al unei perioade îndelungate de colaborare între instituțiile notariale ale ambelor state, pe filiera promovării și consolidării notariatului de tip latin, confirmată prin desfășurarea unor activități comune de către comunitățile notariale înfrățite, prin efortul comun al organelor de conducere, a avut loc semnarea Acordului de colaborare între Camera Notarilor Publici București, România, reprezentată de Președinta, dna Laura BADIU, și Camera Notarială din Republica Moldova, reprezentată de Președinta, dna Aliona TELEUCĂ, precum și semnarea Acordului de colaborare între Camera Notarilor Publici Brașov, România, reprezentată de Președintele, dl Nicușor CRĂCIUN, și Camera Notarială din Republica Moldova, reprezentată de Președinta, dna Aliona TELEUCĂ.

Oficializarea acestor acorduri de colaborare marchează un moment de cotitură, formalizând eforturile comune și deschizând noi oportunități de dezvoltare.

Un rol determinant în inițierea și confirmarea angajamentelor asumate prin semnarea Acordurilor bilaterale îl deține dl Ion MARIN, vicepreședintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, care a susținut mereu organul de autoadministrare al notarilor din Republica Moldova, fiind un susținător înflăcărat și promotor al intereselor notarilor în spiritul notariatului de tip latin.

Participarea Secretarului de stat din Ministerul Justiției al României, Dl George Cătălin ȘERBAN, la festivitatea de semnare a Acordurilor bilaterale denotă rolul important al cooperării interstatale în procesul de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, prin promovarea profesiei notariale, ca promotor al apărării drepturilor și intereselor solicitanților actelor notariale, și susținerea în armonizarea legislației naționale cu acquis-ul comunitar.

La acest eveniment au participat și colegii notari, membri ai Camerelor Notariale din București, Brașov, Constanța, Galați și Iași, precum și reprezentanții Camerei Notariale din Republica Moldova, care au manifestat un interes sporit în discuțiile privind schimbul de bune practici și noutăți legislative în domeniul activității notariale, precum și provocările comune și identificarea soluțiilor eficiente.

Semnarea acestor acorduri subliniază angajamentul ambelor părți de a sprijini dezvoltarea continuă și de a întări legăturile profesionale, contribuind astfel la creșterea eficienței și calității serviciilor notariale oferite solicitanților, în lumina și spiritul principiilor notariatului de tip latin.

 

.