28 iunie, 2024 Noutăți

Chișinău, 27 iunie 2024 – În cadrul unui eveniment organizat la Chișinău, s-a desfășurat o serie de discuții de specialitate între delegația notarială franceză și comunitatea nottarială din Republica Moldova. Evenimentul a avut ca scop consolidarea relațiilor bilaterale prin schimbul de experiență și implementarea bunelor practici în domeniul notarial.

Dna Aliona Teleucă, Președinta Camerei Notariale din Republica Moldova, a deschis discuțiile și a salutat delegația franceză, formată din experți de renume în domeniul notarial. Doamna Laurence Leguil, Vice-Președinta Consiliului Superior al Notarilor din Franța, a subliniat importanța colaborării internaționale și a evidențiat interesul comun pentru schimbul de cunoștințe și practici eficiente.

Subiectele principale abordate în cadrul discuțiilor au inclus:

Responsabilitățile notarului – prezentare susținută de Valeriu Eșanu, notar delegat pentru Europa de Est și Asia Centrală, care a evidențiat rolul notarilor în asigurarea raporturilor juridice și a respectării deontologiei. În acest sens, deontologia notarului reprezintă un pilon esențial pentru stabilirea unei atitudini corecte și principiale în exercițiul atribuțiilor sale în raporturile cu solicitanții actelor notariale.

Digitalizarea activității notariale și păstrarea arhivei în format fizic și electronic–  François-Xavier Bary, Director general adjunct al Asociației pentru Dezvoltarea Serviciului Notarial (ADSN) din Franța, a prezentat inovațiile tehnologice aplicate în notariatul francez, subliniind importanța digitalizării pentru creșterea eficienței și securității în gestionarea documentelor activității notarilor. În cadrul prezentării, a fost accentuată importanța adoptării soluțiilor digitale pentru modernizarea proceselor notariale, care au ca scop facilitarea accesului la serviciile notarului, posibilitatea interacțiunii cu solicitanții aflați la distanță, identificarea acestora prin dispozitive adaptate și verificate, păstrarea și arhivarea actelor notariale în condiții de securitate maximă, pentru a asigura conservarea și perenitatea acestora.

Delegația franceză  și membrii Consiliului Camerei Notariale din RM au avut întilnire cu  Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. În cadrul întâlnirii, s-au discutat aspecte cheie privind colaborarea bilaterală în domeniul notarial, cu accent pe responsabilitățile notarilor și pe digitalizarea serviciilor notariale. Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a subliniat importanța schimbului de experiență și a colaborării internaționale pentru modernizarea sistemului notarial din Republica Moldova, în contextul istoric al lansării negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană  și obținerii de către Camera Notarială din Republica Moldova a statului de membru observator la Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană (CNUE), în scopul armonizării legislației naționale la aquis-ul comunitar.

Evenimentul a fost un prilej deosebit pentru consolidarea relațiilor bilaterale și pentru identificarea unor soluții moderne aplicabile în domeniul activității notariale din Republica Moldova. Reprezentanții celor două țări și-au exprimat angajamentul pentru continuarea dialogului și pentru promovarea unor proiecte comune care să impulsioneze acest domeniu pe calea modernizării și adaptării în era digitalizării a serviciilor notariale în beneficiul cetățenilor.