26 august, 2021 Mostenire

Vîlcu Vera

NOTARUL Mardari Marcelina, cu sediul biroului la adresa: or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 78/1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Vîlcu Vera, născută la data de 26.05.1952, decedată la data de 30.08.2019, numărul de identificare 2000044004897, cetăţean al Republicii Moldova, cu ultimul domiciliu în Republica Moldova, satul Ulmu, raionul Ialoveni.

          Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 26.11.2021.

        În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.

        Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.