20 decembrie, 2022 Mostenire

ULINOV SERGHEI

Notarul Şumcov Andrei, cu sediul biroului la adresa: mun. Chişinău, str. Nicolae Dimo, nr. 17/1, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. ULINOV SERGHEI, născut la data de 17.09.1952, IDNP 0982804486748, decedat la data de 18 august 2021. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data de 19.03.2022. Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.