19 ianuarie, 2024 Mostenire

Țurcan Eugenia

NOTARUL, Cornos Elena, cu sediul biroului la adresa: or. Rezina, str. 27 August nr. 44, ap. 38, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Țurcan Eugenia, născut/ă la 25.10.1953, codul personal 2003028036190, decedat/ă la 16.05.2021._
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 19.04.2024.