19 iunie, 2024 Mostenire

TEMELESCU EMIL

𝐍𝐨𝐭𝐚𝐫𝐮𝐥 𝐎𝐁𝐀𝐃𝐀̆ 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐓𝐀𝐍𝐓̦𝐀, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, nr.34, 𝒂𝒏𝒖𝒏𝒕̦𝒂̆ 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒓𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒉𝒊𝒅𝒆𝒓𝒆𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒅𝒖𝒓𝒊𝒊 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒆𝒔𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆 𝒊̂𝒏 𝒖𝒓𝒎𝒂 𝒅𝒆𝒄𝒆𝒔𝒖𝒍𝒖𝒊 𝒅𝒍𝒖𝒊 𝑻𝒆𝒎𝒆𝒍𝒆𝒔𝒄𝒖 𝑬𝒎𝒊𝒍, 14.04.1932 a.n., 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐝𝐚𝐭 𝐥𝐚 𝟏𝟕.𝟎𝟑.𝟐𝟎𝟐𝟒, IDNP 0951408893702.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 18.09.2024, cu condiția constatării cu certitudine a faptelor necesare pentru justificarea cererii privind eliberarea certificatului.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.