22 februarie, 2023 Mostenire

Țîrdea Ioan

 

Informaţie

privind deschiderea procedurii succesorale

 

 

NOTARUL Culava Taisia, cu sediul biroului la adresa:R.M., Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 133B, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Țîrdea Ioan, născut/ă la 04.05.1943, în R.M., Străşeni, Tătărești, starea civilă – văduv, cetăţean al R.M., numărul de identificare 2005033030796, decedat/ă la 12.04.2021, certificat de deces nr.DC-IV 1884826 emis la 14.04.2021 de Primăria Tătărești, locul reşedinţei obişnuite R.M., Străşeni, Tătărești. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 22.05.2023.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea.

Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.

 

 

 

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 22.02.2023 conform contului/ordinului de încasare a numerarului nr 44280.

 

Notarul Culava Taisia