19 decembrie, 2022 Mostenire

TAMAȘCIUC GHEORGHE

Notarul Bicec Victor,cu sediul biroului la adresa: Mun.Hîncești,str.31 August 5 ap.15 anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului  cet.TAMAȘCIUC GHEORGHE, 01.12.1950 a.n.IDNP 0980904206628, decedat la 23.11.2022.
Eliberarea certificatului de moșteenitor e planificată pe data de 15.03.2023.
În conformitate cu prevederile art.2390 al.(2) C.C.,în cazul în care moștenitorul,în termen de trei luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe orice altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală , declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră , că moștenitorul a aceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu exepția care prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care potrivit legii nu se pot transmite de la o persoană la alta.
     Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lîngă obligațiile defunctului și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.