5 iulie, 2024 Mostenire

Tamașciuc Alexandra

Notarul Bicec Victor cu sediul biroului la adresa: Mun.Hîncești,str.31 August 5 ap.15 anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului Tamașciuc Alexandra  06.08.1954 a.n., IDNP 2002020018797, decedat la 03.03.2013.
Eliberarea certificatului de moștenitor e planificată pe data de 19.07.2024.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu exepția care prin natura lor sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care potrivit legii nu se pot transmite de la o persoană la alta.
Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ pe lîngă obligațiile defunctului și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.