24 aprilie, 2024 Mostenire

TACOT ION

Nr. 13/2024
din 24.04.2024 Notarul GOLUBCIUC-SPEIANU ALA solicită publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a informaţiei despre deschiderea procedurii succesorale cu următorul conţinut:

Informaţie
privind deschiderea procedurii succesorale
Notarul GOLUBCIUC-SPEIANU ALA, cu sediul biroului la adresa mun. Chişinău, Calea Orheiului, nr. 65, ap. 9, Republica Moldova, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. TACOT ION, IDNP 0990909039541, decedat la 04.02.2024.
Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 08.07.2024.
În conformitate cu prevederile art. 2 390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea.
Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.
Plata pentru publicare a fost achitată de moştenitorul, TACOT NINA, conform ordinului de plată nr. 25863 din 04.04.2024.
NOTARUL GOLUBCIUC-SPEIANU ALA