5 iulie, 2024 Mostenire

Ștefîrță Anatolie

Informație
privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL Șevciuc Victor, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, mun.Chișinău, str.N.Zelinski nr.26/1, of.3, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Ștefîrță Anatolie, născut la 20 august 1945, care a urmat la data de 26 februarie 2024, IDNP 0971109322150, cu locul reședinței obișnuite în Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Alba-Iulia nr.23, bl.1, ap.32.
Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil în decurs de 2 (două) luni.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.

Notarul Șevciuc Victor