5 aprilie, 2024 Mostenire

ȘIROCOVA Svetlana

Notarul CHIRINCIUC Galina,  cu sediul: MD-2005, mun. Chișinău, str. George Coșbuc, 22, #18, anunță deschiderea procedurii succesorale după defuncta ȘIROCOVA Svetlana, născută la 30.10.1946,  c/p2004001052488, decedată la 03.02.2024, cu ultimul domiciliu – Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Cuza-Vodă, 7, bl.2, ap. 64.

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în termen rezonabil.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.

Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile și obligațiile patrimoniale ale defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.