6 mai, 2021 Mostenire

SÎRBU MARIA

NOTARUL BERNEVEC Doina, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, or. Criuleni, bd. Biruința nr. 21, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. SÎRBU MARIA, născut/ă la 05 septembrie 1935, IDNP 2001074194659, decedat/ă la 30 septembrie 2020.

 Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 06.08.2021, cu condiția constatării cu certitudine a faptelor necesare pentru justificarea cererii privind eliberarea certificatului de moștenitor.

Există un testament din numele defunctului. Dacă în termenul nominalizat nicio persoană nu va invoca calitatea sa de rezervatar și nu va pretinde la cota succesorală rezervatară, atunci Certificat de Moștenitor la întreaga masă succesorală va fi eliberat moștenitorului testamentar.

            În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.

Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.