8 aprilie, 2024 Mostenire

SEVERIN VALERIA

SEVERIN VALERIA

Informație
privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL RUDCO VALERII, cu sediul biroului pe adresa: str. George Coșbuc, nr. 13, ap. (of) 2, mun. Chișinău, anunță că la data de 05.04.2024 a fost deschisă procedura succesorală, cu nr. 737033/3-2024, în urma decesului cet. SEVERIN VALERIA, născută la 20 noiembrie 1942, IDNP0981507883320 și decedată la 06 martie 2023.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 07.05.2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctei, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctei sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctei, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.