15 aprilie, 2021 Mostenire

SACARA ION

NOTARUL Alexandru  UNTURĂ, cu sediul biroului la adresa: orașul  Cimișlia, bd.Ștefan cel Mare, nr.14, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.SACARA  ION, născut/ă  la 19august1938, IDNP 2001040275900, decedat/ă la  03 noiembrie a.2019.   Există   testament.

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru  data  13.07.2021.

            Dacă în termenul nominalizat ni o persoana nu va invoca calitatea sa de rezervatar și nu va pretinde la cota succesorală rezervatară, atunci certificat de moștenitor la întreaga  masă  succesorală va fi eliberat moștenitorului testamentar.  

          În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.

        Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.