Регламент о порядке передачи на временное хранение печати нотариуса в Нотариальную Палату

Aprobat prin decizia Consiliului Camerei Notariale Nr.1 din 05.06.2017 REGULAMENTUL privind modalitatea de transmitere spre păstrare provizorie a stampilei notarului la Camera Notarială I. DISPOZIŢII GENERALE 1. Prezentul Regulament a fost elaborat în temeiul art.41 alin.(6), art. 42 alin.(7) ale Legii nr.69 din 14.04.2016 “Cu privire la organizarea activităţii notarilor”...

Правила проверки, регистрации и учета образцов подписей авторизированных переводчиков.

Aprobată de către Consiliul Camerei NotarialePrin Decizia nr.2Din data de 04.03.2019 Reguli privind modul de înregistrare, evidență și verificare a specimenelor de semnătură a traducătorilor autorizați 1. Prezentele reguli sunt elaborate conform art.48 al.5 Legii nr.246 privind procedura notarială, în scopul stabilirii modului de înregistrare, evidenţă şi verificare de către...

Устав Нотариальной Палаты

Aprobat de Adunarea Generală Extraordinara a Notarilor din 10.11.2018 STATUTUL CAMEREI NOTARIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA Adoptat la Adunarea Generala a Notarilor din 18.02.2017 și ajustat prevederilor Legii nr.158/18 CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1. Camera Notarială este o organizație profesională, constituită pe un termen nelimitat în temeiul Legii Republicii Moldova...

Кодекс Этики нотариусов

принят на Общем собрании нотариусов 20 мая 2017 года Capitolul I Dispoziții generale 1. Codul de Etică al notarilor din Republica Moldova (în continuare Cod) este elaborat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la organizarea activității notarilor și potrivit principiilor Notariatului de tip Latin, reprezentând expresia voinței comunității notariale...