Повторное Общее внеочередное собрание нотариусов. 04 октября 2019

În conformitate cu dispozițiile art. 47 alin. (3) lit. a) și alin.(4) din Legea cu privire la organizarea activității notarilor nr. 69 din 14.04.2016 și a dispozițiilor art. 37 alin. (4)  din Statutul Camerei Notariale, aprobat la Adunarea Generală a Notarilor din 10.11.2018 și a Deciziei nr. 3 din 23 septembrie 2019 a Consiliului Camerei Notariale, se convocă Adunarea Generală Extraordinară repetată a Notarilor pentru ziua de vineri, 04 octombrie 2019, în incinta Bussines Center ”V – Continental” situate pe adresa: str. D. Cantemir, 5/4, mun. Chișinău.

Începutul lucrărilor Adunării Generale – 10.00; înregistrarea participanților – 09.00.

Поделиться в print