Opinia consultativă asupra Proiectului de Lege cu privire la modificarea unor acte legislative (în sensul excluderii obligativității autentificării notariale a actului juridic care are ca obiect înstrăinarea bunurilor imobile)

Numai pentru notari. Только для нотариусов.
întrebări / probleme it@cnm.md вопросы / проблемы

 

Поделиться в print