Se caută un membru și un membru supleant din rândul societății civile în Colegiul disciplinar al notarilor

ИСТОЧНИК Ministerul Justiției a anunțat concurs de selectare a membrului și a supleantului acestuia în Colegiul disciplinar al notarilor din partea societățiii civile, în legătură cu încetarea mandatului unui membru. Candidații la aceste funcții trebuie să corespundă mai multor criterii, și anume: reputație ireproșabilă;studii superioare în domeniul dreptului;vechime în activitatea...

Новые правила регистрации недвижимого имущества и прав на них

В Monitorul Oficial от 12 июля был опубликован Приказ Агентства земельных отношений и Кадастра № 7 от 14 февраля 2019 года о внесении изменений в ИНСТРУКЦИЮ Nr. 112 от 22.06.2005 о регистрации объектов недвижимого имущества и прав на них. Инструкция была дополнена положениями в отношении регистрации прав общей совместной собственности...