Declarație de confidențialitate

CĂTRE NOTAR DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE Subsemnata/ul __________________________________, născut(ă) la data de ____________________, codul personal____________________________, domiciliat/cu reşedinţa în______________________________________________________________________________, prin prezenta, declar pe proprie răspundere, următoarele: - la solicitarea cet. __________________________am primitacordul de a asista la întocmirea actului notarial - ___________________________; - declar că sunt cunoscut/ă cu prevederile art. 3 alin. 3...

Declarație / Certificat privind consultaţia independentă a potenţialului fidejusor consumator

Notar XXX MD-2068 Republica Moldova, Sediul: D E C L A R A Ţ I E Prin prezenta, eu, NP, născut(ă) la data de xxxxxx, IDNPxxxxxxxx, titularul buletinului de identitate Axxxxxxxx eliberat la xxxxxx, domiciliat (ă) în RM, mun. Chişinău, str. xxxxxx, nr.39, bl.3, ap.41, fiind în deplinătatea facultăţilor mintale,...

Заявление об открытии наследственной процедуры

C E R E R E de deschidere a procedurii succesorale Eu, ____________, domiciliat/ă: _______________; tel. ______________; prin prezenta depun declarațiile de acceptare a succesiunii nr. _________ şi nr. __________ din ___30.05.2019_________ și solicit deschiderea procedurii succesorale după defunctul de mai jos. Concomitent, declar pe proprie răspundere, cunoscînd consecinţele ce privesc...

План действий Нотариальной Палаты на 2019 год

CUPRINS PREAMBUL I. Crearea organelor Camerei Notariale și a structurilor funcționale ale Camerei II. Instruirea continuă a notarilor III. Crearea paginii web a Camerei Notariale IV. Planificarea activității Camerei Notariale pentru anul 2019 V. Elaborarea și aprobarea regulamentelor și altor acte necesare pentru activitatea Camerei Notariale VI. Planul de acțiuni...