Completarea registrelor notariale și îndeplinirea lucrărilor de secretariat în activitatea notarială. Urmează noi reguli

Sursa Ministerul Justiției urmează să aprobe un Regulament cu privire la modul de completare a registrelor notariale și de îndeplinire a lucrărilor de secretariat în activitatea notarială. Proiectul documentului este expus consultărilor publice. Acesta stabilește cerințele de bază față de organizarea lucrului cu documentele și ținere a lucrărilor de secretariat...