12 mai, 2023 Mostenire

Rotaru Dumitru

 Informaţieprivind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL Culava Taisia, cu sediul biroului la adresa:R.M., Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 133B, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Rotaru Dumitru, născut/ă la 23.03.1955, în R.M., Străşeni, Codreanca, starea civilă – căsătorit/ă, cetăţean al R.M., numărul de identificare 2000033052546, decedat/ă la 03.05.2022, certificat de deces nr. DC-IV 1958962 emis la 04.05.2022 de Primăria Codreanca, locul reşedinţei obişnuite R.M., Străşeni, Codreanca. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 12.06.2023.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea.

Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.