15 decembrie, 2022 Mostenire

ROTARU ANDRIAN

NOTARUL PANTELEEV ALA, cu sediul biroului la adresa: or.Drochia, bd.Independenţei, nr.3, of.21, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.ROTARU ANDRIAN, născut la 31.03.1977, IDNP 0981203126202, decedat la 01.10.2022.
         În conformitate cu prevederile art.2391 alin. (2) Cod Civil, moștenitorii de gradul I, în termen de 3 luni din data în care au aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informaţi de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, au depus la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarațiii autentice de renunțare la moștenire.
        Astfel, drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta, vor trece către moştenitorii de gradul II. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.